torsdag 16 januari 2014

Sjukanmälan - nytt telefonnummer

Frånvaroanmälan i telefontjänsten
Skola24 via knapptelefon.

Från och med måndagen den 20 januari 2014 anmäls elevernas
frånvaro via knapptelefon.

Numret ni skall använda är 0515- 436 01.

Välkomstmeddelandet lyder:
”Hej och välkommen till Skola24:s frånvaroanmälan för Mölndals stad”.

• Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Ny frånvaroanmälan
ska göras varje dag innan klockan 08:00.

• Elevernas personnummer måste knappas in korrekt registrerade med 10 eller 12 siffror.

• Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar
kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.


• På loven anmäls frånvaro till respektive fritids.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar