torsdag 24 april 2014

Engelskläxa till vecka 19

Förutom glosorna i läxa till vecka 19 har eleverna även i läxa att skriva ner och översätta de fyra meningarna på sidan 54 i textboken. Eleverna är beredda på att vem som helst av dem kan slumpmässigt dras och få komma fram och redovisa sin läxa för klassen. Var väl förberedda! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar