fredag 9 maj 2014

Vi tränar på instruktioner


Med hjälp av geometriska figurer fick barnen träna på att instruera varandra om hur de ville att den andre skulle lägga ut sina bitar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar